Norwegian nature. Photo.

Beleid voor het beheer van gegevens

Verklaring over het gebruik van cookies - Geldig vanaf 25-05-2018

1. Inleiding

Het doel van deze verklaring is u informatie te geven over het gebruik van cookies op jotul.nl, inclusief informatie over het type persoonsgegevens dat wordt verzameld, waarom we de persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u hebt als gebruiker van onze website.

De Jøtul Group verklaart dat de verwerking van persoonsgegevens op jotul.nl voldoet aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Beleid voor het beschermen van gegevens

Elke online dienst beperkt het verzamelen van persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke (minimalisatie van gegevens) en gaat vergezeld van informatie over:

  • de gegevenscontroller en het doel van het verzamelen van de gegevens (doel);
  • de wettelijke basis voor gegevensverwerking;
  • de verplichte of optionele aard van het verzamelen van gegevens voor het beheer van uw toepassing en het ophalen van de categorieën met verwerkte gegevens;
  • de bron van de gegevens (wanneer er andere dan de via de online dienst verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw verzoek);
  • de categorieën van de betreffende mensen;
  • de ontvangers van de gegevens (in principe alleen de Jøtul Group, tenzij gespecificeerd wanneer verzending naar een derde noodzakelijk is);
  • de bewaringstermijn van de gegevens;
  • veiligheidsmaatregelen (algemene beschrijving);
  • de mogelijkheid van overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of geautomatiseerde besluitvorming;
  • uw rechten en de wijze waarop u deze bij de Jøtul Group kunt uitoefenen.

De persoonsgegevens die worden verzameld als deel van de diensten die worden aangeboden op jotul.nl, worden verwerkt volgens veilige protocollen en stellen de Jøtul Group in staat om verzoeken te verwerken die in zijn computertoepassingen worden ontvangen.

3. Cookies

4. Overdracht van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via de cookies op Jotul.com worden verzameld, worden niet overgedragen aan derden. Alle verwerking van gegevens door gegevensverwerkers is onderhevig aan een overeenkomst over gegevensverwerking en wordt uitsluitend uitgevoerd nadat er gedocumenteerde instructies van de onderneming zijn ontvangen.

5. Uw rechten

Indien de onderneming uw persoonsgegevens verwerkt, bent u gerechtigd tot toegang tot en informatie over de gegevens waarvoor de onderneming controller is. U kunt tevens om rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van persoonsgegevens vragen volgens de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens.

Verzoeken met betrekking tot het bovenstaande kunnen worden verstuurd aan webmaster@jotul.no.

Als u van mening bent dat de onderneming niet aan zijn verplichtingen volgens de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens heeft voldaan, kunt u een klacht indienen bij de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming.

6. Wijzigingen in de verklaring

De onderneming behoudt zich het recht voor om deze verklaring inzake het gebruik van cookies te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website gemeld. Door Jotul.com te blijven gebruiken nadat deze verklaring is gewijzigd, gaat u akkoord met de gewijzigde verklaring.