Meisje dat hout draagt

Houtstook – een klimaatvriendelijk alternatief!

Verreweg de meesten willen graag milieuvriendelijke keuzes ten bate van toekomstige generaties maken. Daarom is het goed om te weten dat hout een hernieuwbare en lokale energiebron is en dat een schoon brandende houtkachels en haarden zijn milieuvriendelijke producten. Dit zorgt voor een extra tevreden gevoel wanneer u zich met een goed boek in een aangename stoel voor de houtkachel of haard nestelt en van het knisperende geluid van het vuur geniet. Het geluid van levenskwaliteit!

Het gevoel van geborgenheid en knusheid dat een kampvuur ons geeft, kennen we al sinds het moment waarop we ontdekten dat vuur geschikt is voor het bereiden van eten, het op afstand houden van wilde dieren en vooral het geven van licht en warmte, en zit dus diep in ons verankerd.

Gelukkig heeft de wereld zich verder ontwikkeld. Maar het aangename gevoel dat open vuur ons geeft, is door alle generaties heen gebleven. Dit vertelt ons welke rol het kampvuur bij onze voorvaderen honderdduizenden jaren geleden innam. 

Een belangrijk erfgoed

Houtstook binnenshuis is met andere woorden een erfgoed dat nooit uit de mode raakt, hoewel de wijze van verwarming van moderne gebouwen geleidelijk is veranderd vanwege nieuwe bouwmethoden en technische voorschriften. Het gebruik van houtkachels en open haarden heeft vele jaren onder druk gestaan, omdat oude, niet schoon brandende haarden een hoog percentage schadelijk fijnstof uitstoten - dat wil zeggen door het verbrandingsproces ontstane kleine deeltjes die in de longen terechtkomen.

Schone verbrandingstechnologie in de strijd tegen fijnstof

Fijnstof en andere luchtverontreiniging vormen een groot gezondheidsprobleem in vele Europese landen, rapporteert de Europese Gezondheidsraad. Umeå in Zweden en Tampere in Finland (en Bergen op een vijfde plaats) hebben de allerschoonste lucht, terwijl vooral Poolse steden onder aan de lijst staan, volgens de ranking opgesteld door het Europees Milieuagentschap. Een aantal Europese steden heeft maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In de genoemde ranking hebben 127 steden een luchtkwaliteit die als goed aan te merken is, terwijl 73 steden een slechte of zeer slechte luchtkwaliteit hebben (gemeten in 2019 en 2020).

Sinds Noorwegen in 1998 bij wet voorschreef dat alle haarden die in Noorwegen worden verkocht, schoon brandend moeten zijn om de luchtverontreiniging te reduceren, neemt Jøtul door zijn ‘Clean burning Technology’ een wereldleidende positie in op het gebied van de productie van klimaatvriendelijke kachels, open haarden en inzethaarden.

Een schoon brandende kachel is een duurzame keuze

Enkele modellen van Jøtul laten zelfs een fijnstofemissie van slechts 5 gram zien, een getal waar zelfs milieu- en gezondheidsautoriteiten hun hart aan ophalen. “Schakel over op een schoon brandende kachel en bij voorkeur een ‘beste houtkachel’, dat wil zeggen een houtkachel met een bijzonder lage fijnstofemissie”. Dit staat te lezen op de Noorse website ‘Luchtkwaliteit in Noorwegen’, waarvan het Noorse milieuagentschap, Rijkswaterstaat, Meteorologische Instituut, Volksgezondheidsinstituut en Gezondheidsagentschap de initiatiefnemers zijn.

Rene Christensen

Aandacht voor het klimaat is een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke taak om aan een duurzame aarde bij te dragen. Daarom zijn wij sterk betrokken bij het verspreiden van de boodschap in de hele wereld dat schone verbranding belangrijk is, en zien dit als een verlengstuk van de aandacht en energie die wij in het continu verbeteren van onze producten stoppen.

Verkoopdirecteur René Christensen

Te weinig zuurstoftoevoer veroorzaakt hoge fijnstofemissie

Bij verbranding komen gassen vrij. Volgens het Noorse Volksgezondheidsinstituut (FHI) zit de helft van de energie (warmte) die in hout zit, in deze gassen. Het principe van Clean burn Technology heeft daarom alles te maken met de wijze waarop hout wordt verbrand. Vaak is er bij de verbranding van hout te weinig zuurstoftoevoer. Dit heeft een onvolledige verbranding en hoge uitstoot van deeltjes tot gevolg.

Hoe te vuren in de open vaard

FHI stelt dat oude houtkachels zes keer zo veel deeltjes als nieuwe, schoon brandende kachels uitstoten. De uitstoot van deeltjes door houtstook kan daarom sterk worden gereduceerd door oude, verontreinigde kachels door nieuwe, schoon brandende versies te vervangen

Klimaatvriendelijke ontsteking in de houtkachel

Verbranding in houtkachels wordt als CO2-neutraal beschouwd, aangezien de verbrande boom net zo veel CO2 (de broeikasgas kooldioxide) afgeeft als wanneer het in de natuur door verrotting teniet zou zijn gegaan. Zodoende zal de CO2 die bij verbranding vrijkomt, door de bomen worden opgenomen en in de eigen cyclus van de natuur worden meegenomen. Hierdoor worden biobrandstoffen als een belangrijk middel voor het voldoen aan de verplichtingen in het Kyoto-verdragbeschouwd, schrijft ‘Varmeprodusentenes Forening’, de Noorse vereniging van onder andere kachelfabrikanten. Hierbij wordt er ook van uitgegaan dat de brandhoutproducent waar u van koopt zich richt op duurzame bosbouw.

Stoken met een zuiver geweten!

Norsk Varme schrijft: “Door 5000 KWh stroom van kolencentrales te vervangen door hout/bio, wordt de uitstoot van CO2 met 5 ton gereduceerd. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van 2 jaar autorijden op brandstof”.

Met een schoon brandende Jøtul-kachel en de juiste verwarming kun je met een gerust geweten hout stoken!

Bekijk onze schoon brandende houtkachels