Gerecyclede warmte van Jøtul

Gerecyclede warmte van Jøtul

Hergebruik, recycling, duurzaamheid en aandacht voor het klimaat. Dit zijn de kernwaarden die diep in onze filosofie liggen verankerd en als uitgangspunten dienen voor de wijze waarop Jøtul werkt en zich op de toekomst voorbereidt. Dit maakt het gemakkelijker voor consumenten om milieuvriendelijke keuzes te maken wanneer ze in een nieuwe houtkachel of haard willen investeren.

Een belangrijk deel van de grondstoffen bestaat uit oude, gerecyclede gietijzeren kachels die worden omgesmolten. In principe gaan aan de ene zijde van de fabriek oude kachels naar binnen en komen er aan de andere zijde moderne, schoon brandende versies uit.

Een schoon brandende kachel is een klimaatvriendelijke keuze

Tegelijkertijd bewijst u het klimaat een grote dienst door over te schakelen op een schoon brandende haard. In 1998 heeft Noorwegen een wettelijke eis ingevoerd dat alle houtkachels die in Noorwegen worden verkocht, schoon moeten branden. Bij een niet schoon brandende kachel komt er via de schoorsteen schadelijk fijnstof in de lucht, wat de uitstoot van deeltjes aanmerkelijk doet toenemen.

Witte huis met schoorsteen

Als fabrikant gevestigd in een land dat tot de landen met de strengste uitstootnormen ter wereld behoort, laten wij cijfers van het Noorse onderzoeksinstituut SINTEF, het Noorse Instituut voor Luchtonderzoek (NILU) en het Noorse Centraal Bureau voor de Statistiek (SSB) zien, waaruit blijkt dat houtstook in vergelijking met wegverkeer een veel grotere bron van fijnstof is. De oorzaak ervan is nou juist verbranding in oude kachels.

Luchtverontreiniging – een probleem in Europese steden

Luchtvervuiling veroorzaakt door het stoken van hout in oude kachels is natuurlijk niet een probleem dat zich tot Noorwegen beperkt. Vele landen in Europa hebben de afgelopen decennia aandacht aan het reduceren van luchtverontreiniging besteed, wat tot een betere luchtkwaliteit heeft geleid. Maar volgens het Europees Milieuagentschap (EEA) vormt luchtverontreiniging in sommige Europese steden nog steeds een risico voor de gezondheid. Als u wilt zien hoe de luchtkwaliteit in uw woongebied de laatste twee jaar was, en deze met de luchtkwaliteit van andere steden in heel Europa wilt vergelijken, kunt u de door EEA gepubliceerde kaarten ‘luchtkwaliteit in steden’ bekijken.

Volgens senior onderzoeker Susana Lopez-Aparicio van NILU (het Noorse Instituut voor Luchtonderzoek), neemt het gebruik van hout voor verwarming toe in Europa. Vooral in Oost-Europese landen en in Griekenland kiest men de oeroude warmtebron vanwege de slechte financiële situatie, en het hout wordt veelal in oude, niet schoon brandende haarden gestookt. Daarom is het belangrijk om informatie over het belang van schone verbrandingstechnologie te verspreiden, en gebruik de juiste manier van aansteken in de open haard.

Hoe te vuren in de open vaard

Kan een groot verschil maken

Duurzaamheid betekent onder andere dat we bij de keuze van goederen en diensten rekening moeten houden met toekomstige generaties. Maar als we iets aan onze persoonlijke CO2-voetafdruk willen doen, moeten we ook kijken naar de hoeveelheid kooldioxide en andere broeikasgassen die als gevolg van onze levensstijl worden uitgestoten.

Het Noorse overheidsbedrijf Enova, dat eraan werkt om van Noorwegen een lage-emissiesamenleving te maken, noemt de klimaatverandering een van de grootste problemen van onze tijd. “Als individuen kunnen we de uitstoot van broeikasgassen beïnvloeden, en kleine handelingen kunnen een groot verschil maken”, aldus Enova. Het overheidsbedrijf wijst juist op het vervangen van houtkachels en het installeren van inzethaarden in open haarden als een maatregel die helpt.

Clean burn Technology, een milieubewuste keuze

Een van onze speerpunten ter bevordering van een gezond klimaat is het besteden van aanzienlijke bedragen aan het ontwikkelen van houtkachels en inzethaarden die de uitstoot van deeltjes minimaliseren. Dit heeft ons een wereldleidende positie op het gebied van ‘Clean burn Technology’ opgeleverd. Deze verbrandingstechnologie zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk warmte naar de woonkamer gaat en via de schoorsteen zo weinig mogelijk vervuiling wordt veroorzaakt.

Onze producten voldoen gemiddeld ruimschoots aan de emissie-eis voor ECO-ontwerp en er wordt gewerkt aan verdere reductie van emissies.

Rene Christensen

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid aan een gezonder klimaat en 'groene omschakeling' bij te dragen. Steeds meer consumenten hun keuzes op het milieu en duurzaamheid baseren. We helpen ze bij het maken van deze keuzes door ze milieuvriendelijke producten.

 

Verkoopdirecteur René Christensen

We zijn ook op ‘vurige’ wijze op het internationale vlak betrokken bij het onder de aandacht brengen van het belang van schone verbranding voor het klimaat en de gezondheid, en geven actief informatie aan overheden en organisaties in de hele wereld.

Meer warmte per blok hout

De verbeterde verbranding door Clean burn Technology zorgt voor meer warmte per blok hout. Met de juiste brandstof heb je minder hout nodig om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren als een oude kachel. Je spaart dus niet alleen het milieu; uw portemonnee wordt ook gezonder!

Conclusie: Na een paar jaar stoken in een schoon brandende kachel heeft u de investering terugverdiend. Maar het belangrijkste is de winst voor het milieu, die u voor uw omgeving en toekomstige generaties heeft gerealiseerd!

Bekijk onze schoon brandende houtkachels