Bomen van onderaf gezien

Schonere lucht met schone verbranding

Al sinds het moment waarop in 1998 bij wet werd voorgeschreven dat alle haarden die in Noorwegen worden verkocht, schoon brandend moeten zijn om de uitstoot van fijnstof te reduceren, besteedt Jøtul jaarlijks miljoenen Noorse kronen aan het ontwikkelen van Clean burn Technology. Het resultaat is houtkachels en open haarden met een uitstoot die minder dan de helft is van de emissienorm die door de Noorse overheid wordt gesteld en een van de strengste normen ter wereld is. Dat is goed nieuws voor het klimaat!

Het is al jaren bekend dat fijnstof, dat wil zeggen de kleine deeltjes in de lucht die onder andere door verbrandingsprocessen kunnen ontstaan, een ernstig gezondheidsprobleem oplevert. En op koude dagen in de winter kan houtstook lokaal de grootste veroorzaker van slechte lucht in steden en plaatsen zijn.

Dit is natuurlijk geen fenomeen dat uitsluitend aan Noorwegen is voorbehouden. De problemen waar Noorwegen mee te maken heeft, komen in alle steden en plaatsen voor waar verwarming van woningen in de regel door houtstook plaatsvindt. Volgens het Europees Milieuagentschap woont een aanzienlijk deel van de Europese bevolking in gebieden, vooral steden, waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden, en daarbij wordt fijnstof genoemd als een luchtverontreiniging die voor ernstige gezondheidsrisico's zorgt.

Twee mannen die een Jøtul houtkachel in elkaar zetten in een woonkamer

Schone brandende houtkachels en correcte stookmethode in de houtkachel als oplossing

Hoewel de media er dol op zijn om dramatische koppen over houtstook te plaatsen, is men er in een aantal vakorganisaties over eens dat de oplossing voor de hand liggend is: vervangen van de oude kachels door nieuwe, schoon brandende houtkachels en open haarden en vuur correct in de houtkachel.

Houtstook – een klimaatvriendelijk alternatief!

Dat betekent ook dat wanneer u ervan droomt een nieuwe, schoon brandende houtkachel of inzethaard in uw appartement of huis te installeren, maar uw bedenkingen heeft vanwege de berichten over fijnstofproblematiek, u opgelucht adem kunt halen, omdat u weet dat uw haard uzelf noch anderen een slechte luchtkwaliteit bezorgt.

Bijl die hout hakt

Hout is een hernieuwbare hulpbron

Hout is ook een hernieuwbare energiebron en houtverbranding wordt als klimaatvriendelijk beschouwd. De CO2 die bij verbranding vrijkomt, wordt door de bomen opgenomen en wordt in de natuurlijke CO2-cyclus meegenomen, schrijft onder andere het Noorse overheidsbedrijf ENOVA (dat eraan werkt om van Noorwegen een lage-emissiesamenleving te maken) en Norsk Varme, een branchevereniging die milieuvriendelijke haarden en schoorstenen in Noorwegen promoot. Ook Naturvernforbundet (de grootste en oudste milieuorganisatie van Noorwegen) is er duidelijk over dat het op juiste wijze hout stoken in een schoon brandende kachel positief voor het milieu is.

Bekijk onze video’s over de wijze waarop u milieuvriendelijker stookt

«Clean burn Technology» van Jøtul

De eis die de Noorse overheid aan huidige kachels stelt is dat bij elke kilo verbrand hout de kachel een uitstoot van niet meer dan 10 gram kleine deeltjes mag hebben. We hebben het begrip ‘schoon brandend’ naar een veel hoger niveau getild, wat betreft milieuvriendelijkheid, en produceren tegenwoordig kachels die een uitstoot hebben van minder dan de helft van wat wettelijk is voorgeschreven. De reden hiervan is de continue aandacht voor productontwikkeling en innovatie, vertelt onze directeur René Christensen.

Rene Christensen

Ja, we hebben het over onze maatschappelijke taak. Daarom bestaat het "DNA" van JØtul voor een groot en belangrijk deel uit aandacht voor het milieu en klimaat. Elk jaar besteedt het bedrijf miljoenen Noorse kronen aan onderzoek en tests, en met behulp van onze "Clean burn Technology" kunnen wij een effect van tot wel 80 procent minder uitstoot dan bij oude kachels laten zien.

Verkoopdirecteur René Christensen

Wat is "Clean burn Technology"?

Clean burn Technology betekent, kort gezegd, dat de kachels een dubbele brandkamer hebben, waardoor ook de kleine deeltjes worden verbrand. Een kachel van Jøtul biedt dus zowel gezelligheid en aangename warmte als klimaat- en milieuvriendelijke houtstook. Dat onze houtkachels tegelijkertijd 40 procent meer warmte per blok hout geven dan oude kachels, is een bonus!

Bekijk onze schoon brandende houtkachels