Man schiet in een Jøtul-haard

Milieubewust met Clean burn Technology

Dankzij een voortdurende focus op onderzoek, ontwikkeling en testen is Jøtul nu een leider binnen Clean Burn Technology. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk ‘de beste leerling van de klas te zijn’ als we het over schoon brandende houtkachels, inbouwkachels en cassettes hebben? Dat is wel degelijk belangrijk. Ten eerste omdat het klimaat beter wordt door fijnstof tot een minimum te beperken. Daarnaast is het gunstig voor de portemonnee van de consument doordat er uit elk blok hout meer warmte wordt gehaald.

De eis van de EU/EER voor de hedendaagse ECO-designkachels is dat ze niet meer dan 5 gram deeltjes mogen uitstoten voor elke kilogram verbrand hout - en daarmee hebben ze een van 's werelds strengste voorschriften met betrekking tot deeltjesemissies.

Wij in Jøtul hebben echter veel hogere klimaatambities dan dat, met kachels die minder dan de helft van de wettelijke eis uitstoten.

Rene Christensen

De successfactor ligt in het verbrandingsproces.

Verkoopdirecteur, René Christensen

Bij het verhitten van hout komen gassen en deeltjes vrij. Oude kachels geven een deel van deze stoffen samen met de warmte door de pijp af en hebben een laag rendement. Het principe van schone kachels is dat ze beter geïsoleerd zijn, waardoor de temperatuur in de verbrandingskamer stijgt. Bovendien hebben nieuwere houtkachels een meer geoptimaliseerd luchtsysteem.

Vervolgens wordt er extra, verwarmde lucht (zuurstof) naar de plek net boven het vuur geleid, zodat de achtergebleven onverbrande gassen en fijnstof opnieuw worden verbrand. Het zorgt voor minder uitstoot door de buis terwijl het de efficiëntie verhoogt en meer warmte aan de kamer geeft. Dit zijn de processen die wij continu onderzoeken en ontwikkelen om het optimale verbrandingsproces te krijgen.

Verkoopdirecteur, René Christensen

Een keurmerk voor milieubewuste mensen

Christensen onderstreept ook het feit dat de meesten die in een nieuwe houtkachel investeren of de oude door een nieuwe vervangen, milieubewuste mensen zijn. Juist voor hen is Jøtul een natuurlijke keuze!

Wij nemen verantwoordelijkheid voor het klimaat

Al sinds de wettelijke eisen omtrent schoon brandende kachels in Noorwegen in werking traden, reageren wij actief op initiatieven van overheidswege en milieudoelstellingen, en samen met organisaties zowel in het binnenland als in de hele wereld benadrukken we het belang van schone verbranding.

Brede consensus tussen vakmensen en in milieuorganisaties

Met dezelfde mate van zekerheid waarmee gesteld kan worden dat houtstook in grote mate bijdraagt aan uitstoot van fijnstof, kan gesteld worden dat zowel vakmensen als milieuorganisaties in Noorwegen het er roerend over eens zijn dat de oplossing gezocht moet worden in het vervangen van oude kachels door nieuwe, schoon brandende houtkachels of haarden.

Gemeenschappelijke Europese bepalingen

Op 1 januari 2022 treden ten gevolge van de EU/EER-regelgeving EcoDesign 2022 nieuwe normen voor kachels in werking. Deze voorschriften betreffen de uitstoot van fijnstof (PM), gasvormige organische verbindingen (OGC) en koolstofmonoxide (CO), bericht Standard Norge. Ten behoeve van het klimaat hopen wij dat er strenge eisen zullen worden gesteld, die ons dwingen onze volle aandacht te blijven houden op het verder ontwikkelen van de schone verbrandingstechnologie.

Milieubewustzijn is goed voor de portemonnee

Het stoken in een open haard of houtkachel met minimale fijnstofemissie is zeer belangrijk voor een beter klimaat. En dit is uiteraard voor de meesten de belangrijkste reden om de oude haard te vervangen. Maar milieubewustzijn is ook goed voor de portemonnee. Doordat minder warmte via de schoorsteen verdwijnt, en meer warmte in de woonkamer belandt, worden de stookkosten aanmerkelijk gunstiger.

Volgens het project ‘Energismart’ - geïnitieerd door ‘Naturvernforbundet’ - de grootste en oudste milieuorganisatie van Noorwegen , dat als doel heeft het de consumenten gemakkelijker te maken om energieslim te wonen, geeft een schoon brandende haard de volgende besparingen:

  • Een traditionele, niet schoon brandende haard zet 50% van het hout om in warmte, terwijl dit percentage bij een schoon brandende haard tot wel 80% kan oplopen.
  • Een zak van 40 liter berkenhout kan theoretisch gezien 76 kWh leveren. Verbranding hiervan in een oude haard levert echter 39 kWh warmte aan de woning. Verbranding in een schoon brandende haard levert 60 kWh warmte aan de woning.
  • Dat betekent dat een schoon brandende houtkachel voorzien van ongeveer 54 zakken van 40 liter hout 3240 kWh levert. Een oude kachel komt niet verder dan 2106 kWh, en heeft dus 29 zakken extra nodig.

Clean burn Technology heeft nog meer voordelen

Maar dat is nog niet alles wanneer we het over voordelen hebben. De Noorse schoorsteenveegdienst laat weten dat er vergeleken met vroeger minimaal roet te vegen is. Dit is gebaseerd op Noorse ervaringen, maar het zal natuurlijk overeenkomen met alle landen waar met hout wordt gestookt. Luchtverontreinigende stoffen die in een land vrijkomen, kunnen via de atmosfeer worden verplaatst en bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit in het buurland. Daarom zou het aanpakken van luchtverontreiniging iedereen moeten aanspreken. 

Met onze Clean burning Technology draagt u met andere woorden bij aan een schoner milieu, bespaart u tegelijkertijd op stookkosten en maakt u optimaal gebruik van de aangename warmte! 

Bekijk al onze schoon brandende houtkachels